Duduk Solo
Duduk + ...
Voor beginners
Componisten
Switch to English

Bladmuziek voor: Duduk (Funeral music)

Duduk + Stem + Cello + Piano
Duduk + Gitaar + Piano
Duduk + Stem + Bariton + Fluit + Piano
Duduk + Piano
Duduk + Fluit + Gitaar + Piano
Ode-Elegy To Varouzhan. Hakobjanyan, Anna